phone_in_talk

CALL - ЦЕНТР:

+38 0372 588 885
local_phone

ТЕЛЕФОН:

+38 0372 583 385
location_on

м. Чернівці
вул. Пауля Целана буд. 6.

м. Чернівці,
вул. Пауля Целана буд. 6.
question_answer Допомогти вам?
person Кабінет споживача
access_time
графік роботи:
ПН-ЧТ ПТ
08:00 - 17:00 08:00 - 15:45
обідня перерва: перерва: 12:30 - 13:15
21 жовтня 2022
ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ ГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВОК ПРИВАТНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ

12 жовтня 2022 року набули чинності зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» від 05.10.2022 №1272).

Зокрема, основні зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ) наступні:

     1. Постачальник універсальних послуг купує електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватного домогосподарства, у обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним домогосподарством. При цьому, якщо споживання електроенергії приватним домогосподарством дорівнює нулю, плата за вироблену електричну енергію не нараховується.

     2. Власник приватного домогосподарства може встановити генеруючі установки приватних домогосподарств, величина потужності яких визначається як сумарна потужність встановлених генеруючих установок за всіма площадками вимірювання, які належать такому споживачу на території України, у тому числі на праві спільної власності (спільне майно), і не може перевищувати встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки приватних домогосподарств.

Отже, відтепер побутовий споживач на території України може встановити генеруючі установки приватних домогосподарств на одній або декількох площадках із сукупною потужністю, яка не може перевищувати встановлені Законом України «Про альтернативні джерела енергії» обмеження для відповідної категорії генеруючої установки.

      3. З метою продажу електричної енергії, виробленої генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства, за «зеленим» тарифом побутовий споживач надсилає звернення до постачальника універсальних послуг щодо розгляду заяви-повідомлення про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) за формою, наведеною в додатку 13 до ПРЕЕ(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1272874-22#n217) . До заяви-повідомлення споживач має надати:

        - копії документів, якими підтверджується право власності (користування) на земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства;

        - копію паспорта точки розподілу/передачі електричної енергії приватного домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої(-их) установки(-ок) з можливістю відпуску електричної енергії та організації окремого комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку;

        - копію технічного паспорта на житловий будинок або інші об’єкти нерухомого майна приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(-их) встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и);

        - інформацію банку (у тому числі роздруковану з мережі інтернет) про банківські реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ щодо провадження банківської діяльності на території України, для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію; 

        - згоду членів приватного домогосподарства та копії їх індивідуальних податкових номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків).

У заяві-повідомленні побутовий споживач обов’язково зазначає банківські реквізити рахунку для перерахування коштів постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими) установкою(-ами) приватного домогосподарства за «зеленим» тарифом електричну енергію. Постачальник універсальних послуг під час розгляду заяви-повідомлення індивідуального побутового споживача про встановлення генеруючої установки зобов’язаний перевірити повноту інформації, зазначеної в доданих документах, а також зробити запит до адміністратора комерційного обліку – оператора системи передачі у порядку, визначеному адміністратором комерційного обліку, з метою перевірки згідно з реєстром точок комерційного обліку щодо не перевищення потужності генеруючої(-их) установки(-ок) приватного(-их) домогосподарства(-ств), членом якого(их) є зазначений побутовий споживач, понад встановлену потужність для відповідної категорії генеруючої установки, що визначена законом.